تبلیغات
میهنم ایران زمین - مهرگان جشن كهن پارسیان ، جشنی با قدمت 4000 سال

مهرگان جشن كهن پارسیان

جشنی كهن با قدمت 4000 سالروز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر بیفزای ای نگار مهر چهر مهربان

پارسیان باستان جشن های زیبایی در همه ماه های سال برگزارمی كردند كه همه نشان از روحیه شاد زیستن آن ها و فرهنگ غنی آنان بوده است  یكی ازین جشن ها "مهرگان"  در مهر ماه نخستین ماه فصل پاییز است .

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از برج مهر برگزار می‌شود  « مهرگان » پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است . این جشن در مردم ایرانی بیرون از ایران نیز به گستردگی برگزار می‌شود .

این جشن از روز شانزدهم مهر آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد و در روز ۲۱ مهر به پایان می‌رسد .

 نخستین روز جشن ( مهرگان همگانی ) و واپسین روز جشن ( مهرگان ویژه ) نامیده می‌شود .
در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهوره‌ مزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده ‌است و از دیر بازپارسیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر در برابر آژی دهاک به پاخواست و فریدون بر اژی دهاک چیره شد .
مردم ایران از هزاره دوم پیش از میلاد این روز را جشن می‌گیرند . مهرگان نیز همانند نوروز با مراسم ویژه و آداب و رسوم ویژه برگزار می‌شود .
مهر یا میترا در زبان پارسی به چم فروغ ، روشنایی ، دوستی ، پیوستگی ، پیوند و مهر است و پاد دروغ ، دروغ گویی ، پیمان شکنی و نامهربانی کردن است .

فرزان جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به جهت دهش هایی است که به انسان ارزانی داشته و پایستن دوستی و مهر  میان انسانها است .
پیشینه جشن مهرگان : قدمت 4000 سال

پیشینه جشن مهرگان به هزاره دوم پیش از میلاد بر می‌گردد و بیش از ۴۰۰۰ سال پیشینه دارد .
دیرینگی این جشن دست کم تا دوران شاهان باستانی و بزرگی چون فریدون باز می‌گردد .
فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن کهن و پیدایش آن در دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده‌ است :

به روز خجسته سرِ مهر ماه / به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی / گرفتند هر کس ره بخردی
دل از داوری‌ها بپرداختند / به آیین یکی جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادکام / گرفتند هر یک ز یاقوت جام
میِ روشن و چهره شاه نو / جهان نو ز داد از سرِ ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند / همه عنبر و زعفران سوختند
پرستیدن مهرگان دین اوست / تن‌آسانی و خوردن آیین اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر / بکوش و به رنج ایچ منمای چهر

پیش از هخامنشیان ، جشن مهرگان بغ یادی ، بگ یادی « bāgayād » یاد خدا ، سپاسگزاری از خدا نام داشت.

بغداد ( خدا آن را داده ) نام باغی در نزدیکی تیسپون پایتخت اشکانیان و ساسانیان بود که پس از آن به شهر دگرگون شد ، نام شهر بغداد کنونی برگرفته از همین نام پارسی است.


براساس نوشته های اوستا ، گاهشمار ایرانیان پیش از هخامنشیان دارای دو فصل تابستان و زمستان است که نوروز جشن آغاز سال نوین و فصل تابستان و مهرگان جشن آغاز نیمه دوم سال و فصل زمستان بوده‌است.
 


خوان «مهرگان» در جشن مهرگان دانشجویان ایرانی دانشگاه یو سی تی آی در مالزی،   ۲۰۱۱
تندیس میترا در موزه واتیکان (ساخته شده از مرمر در حدود سده دوم و یا سوم پس از میلاد)تندیس میترا در حال قربانی کردن گاو نر، موزه بریتانیا لندن
میز «مهرگان» در جشن مهرگان ایرانیان هلند، ۲۰۱۱


مهرگان را شاید بتوان بزرگترین و ژرف‏ترین دستاورد فرهنگی ایرانیان باستان دانست. گرچه این جشن امروزه آنطور که باید در میان ایرانیان جایگاهی ندارد و در برابر نوروز بسیار مهجور است، اما در محافل تاریخی و در میان فرهنگ شناسان از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. صدها محقق و دانشمند از سراسر جهان با نوشتن هزاران مقاله، کتاب و رساله تحقیقی به آن پرداخته‏ اند.

تأثیر این ایزد آریائی مرزهای جغرافیائی و دینی را در نوردید و نشان‏های بسیاری از خود در دیگر ادیان بر جای گذاشت. برای نمونه فرانس کومون پدر میترا شناسناسی نوین معتقد است شمار زیادی از مسیحیان، پیش از عیسی مسیح پیرو میترائیسم(آئین مهر) بودند که پس از پذیرش مسیحیت نیز همچنان سعی داشتند مراسم سنتی میترائی خود را بر پا دارند و چون برخی از مسیحیان این سنتها را آئین جاهلی و خرافی به جا مانده از دوران بربریت می‏دانستند، لذا به این سنتها رنگ و لعاب مسیحی داده برای نمونه روز تولد میترا را به روز تولد عیسی بدل کرده، روز کریسمس خواندند و با تغییراتی جزئی معابد میترایی را کلیساهای مسیحی نامیدند.


روایات تاریخی به یادگار مانده در باره جشن ویژه میترا(مهرگان) فردوسی در شاهنامه جشن مهرگان را منسوب به فریدون می‏داند. فریدون پس از پیروزی بر ضحاک در مهرگان تاجگذاری کرده و پادشاهی خود را آغاز مینماید.

فریدون چو شد بر جهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی
بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

ابوریحان بیرونی در “التفهیم” در مورد مهرگان می گوید:
مهرگاه، شانزدهم روز است از مهرماه و نامش مهر، اندرین روز فریدون ظفر یافت بر بیوراسب جادو که معروف است به ضحاک، و به کوه دماوند باز داشت. و روزها که سپس مهرگان است همه جستند به کردار آنچه که از پس نوروز بود.

وی همچنین در “اآثارلباقیه” از قول سلمان فارسی میگوید:
ما در عهد زرتشتی بودن می‏گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو روز بر روزهای دیگر مانند فضل یاقوت و زبرجد است بر دیگر جواهرات.                                                                                لطفا به ادامه مطلب بروید                 

زمان مهرگان :

زمان این جشن در روز مهر از ماه مهر برابر با شانزدهم مهرماه است . شماری این جشن را در روزهای دیگر و همچون دهم مهر برگزار می‌کنند . از سویی بسیاری از ایران‌شناسان آنرا نادرست می‌دانند . البته همانگونه که در گزارش فردوسی دیده می‌شود ، زمان برگزاری جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاییز بوده است و این شیوه دستکم تا پایان دوره هخامنشی و برآوردی تا پایان دوره اشکانی نیز پا برجا بوده . اما از این زمان و شاید در دوره ساسانی ، جشن مهرگان به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر جابه جا می‌شود .

                         

در تاریخ طبری چنین آمده‌است :

فریدون سر بیوراسب ( ضحاک ) را با گرز سرخمیده‌ای بکوفت ، پس او را به کوه دماوند برد و دست و بازویش را سفت ببست و به چاه افکند و فرمان داد که روز مهرماه مهروز را جشن بگیرند . و این همان جشن مهرگان است .

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
مهرگان کیهانی :

مهرگان همچون نوروز دارای تراز کیهانی است . اندازه شب و روز در مهر برابر می‌شود و شاید از همین رو این ماه را به نام مهر که ایزد داوری و دادگستری است گذاشته‌اند . همچنین مهر برابر است با پایان فصل برداشت کشاورزی . از این رو زمان مناسبی برای جشن و شادی و آسودن کشاورزان که بیشتر مردمان دوران کهن بودند است .

سفره خوان مهرگان

                                                                                                                                      

    

هموطنان زرتشتی در حال عبادت همزمان با آغاز جشن مهرگان 


 مهرگان دینی :

کومون خاورشناس و دانشمند بلژیکی در کتاب خود « آیین میترا » چنین می‌گوید :

بدون تردید ، جشن مهرگان که در کشورهای روم باستان ، روز پیدایش خورشید نامیده می‌شد و آن را «سل ناتالیس این وکتی» به چم روز زایش خورشید شکست ناپذیر می‌گفتند که به بیست و پنجم ماه دسامبر کشیده شد و شماری زیاد از عیسویان پیش از عیسی مسیح به آیین مهرپرستی گرویدند و پس از گسترش دین مسیح در اروپا ، روز زایش مسیح قرار داده شد . چون عیسویان نمی‌خواستند این روز را جشن بگیرند به نام زاده شدن عیسی جشن گرفتند .

در ایران که از دوره هخامنشی دین مزداپرستی یا زرتشتی در غرب کشور همچون شرق چیرگی یافت ، میترا از اورنگ بزرگترین خدای آریایی پاین کشیده شد و یکی از آفریدگان اهورامزدا دانسته شد . با این ‌همه از دوره اردشیر دوم هخامنشی ، میترا در کنار آناهیتا همچون ایزدی بزرگ ستایش می‌شد .

زرتشتیان در جشن‌های برابری روز و ماه ایزد مهر را ستایش می‌کنند و یشت ویژه آن ایزد در اوستا را می‌خواندند . که در این میان مهریشت که در ستایش میترا است ، کهن‌ترین، استوارترین و مهمترین یشت اوستا است .

                                                                                                                                                                                                                                                      

آیین‌های مهرگان :

آنگونه که از انباشته بن مایه های در دست ، همچون نگاره ها و نوشته های باستانی و نوشته‌های باستان شناسان و دانشمندان کهن ایرانی و نا ایرانی مانند : فردوسی ، بیرونی ، ثعالبی ، جهانگیری ، اسدی توسی ، هرودت ، کتسیاس ، فیثاغورث و ... و نیز نوشته سرایندگان مانند : حافظ ، رودکی ، فرخی ، منوچهری ، سعد سلمان و... دریافته می‌شود ، مردمان در این روز با جامه های ارغوانی یا دستکم با آرایه‌های ارغوانی بر گرد هم می‌آمده‌اند ؛ و هر کس چند نوشته شادباش برای پیشکش به همراه داشته‌ . این شاد باش‌ها را با بویی خوش همراه می‌ساخته و در پوششی زیبا می‌پیچیده‌اند .

در میان خوان یا سفره مهرگانی که از پارچه‌ای ارغوانی رنگ ایجاد شده بود ، گل « همیشه شکفته » می‌نهادند و پیرامون آنرا با گلهای دیگر آذین می‌کردند .

امروزه نمی‌دانیم که آیا گل همیشه شکفته ، نام گلی ویژه بوده‌است یا نام همگانی گل‌هایی که برای مدت بلند و گاه تا چندین ماه شکوفا می‌مانند .

در پیرامون این گل‌ها ، چند شاخه درخت گز ، هوم یا مورد نیز می‌نهادند و گونه‌هایی از میوه‌های پاییزی که به رنگ سرخ باشد به این سفره افزوده می‌شد . میوه‌هایی مانند : سنجد ، انگور ، انار ، سیب ، به ، ترنج ( بالنگ ) ، انجیر ، بادام ، پسته ، فندق ، گردو ، کنار ، زالزالک ، ازگیل ، خرما ، خرمالو و چندی از بوداده ها همچون تخمه و نخودچی .

دیگر خوراکی های خوان مهرگانی عبارت بود از آشامیدنی و نانی ویژه . نوشیدنی از افشره گیاه هوم که با آب یا شیر رقیق شده بود ، فراهم می‌شد و همه باشندگان جشن ، به نشانه پیمان از آن می‌نوشیدند . نانِ ویژه مهرگان از آمیختن آرد هفت نوع غله گوناگون تهیه می‌گردید . غله ها و حبوباتی مانند گندم ، جو ، برنج ، نخود ، عدس ، ماش و ارزن .

دیگر اجزای سفره مهرگان : جام آتش یا نوکچه شمع، شکر ، شیرینی ، خوردنی‌های بوی ‌و خوش مانند گلاب .

آنان پس از خوردن نان و نوشیدنی ، به موسیقی و پایکوبی‌های گروهی می‌پرداخته‌اند . سرودهایی از مهریشت را با آواز می‌خوانده و اَرْغُشت می‌رفته‌اند (می رقصیده اند ) اخگر های آتشدانی برافروخته پذیرای خوشبویی‌ها مانند : اسپند و زعفران و انبر می‌شد و نیز گیاهانی چون هوم که جهت خروشان شدن آتش می‌شوند.

از آنجا که نشانه‌های بسیاری ، همچون تندیسها ، سنگ نوشته ها و سنگ‌نگاره‌ها همچون نگاره‌های میترا در نمرود داغ و کوماژن ، از رواج آیین مهر در آسیای کوچک ( آناتولی ) خبر میدهند ؛ دور نیست که سرود های عارفانه پیروان راه مولویه در شهر قوزیه امروزی ، ادامه دیگرگون شده همان ارغشت‌های میترایی باشد.

در پایان مراسم ، اخگرهای فروزان آتش ، بیننده دستانی بود که بگونه گروهی و برای از سر گیری پایبندی خود بر پیمان‌های گذشته ، در هم فشرده می‌شدند.

              


دوستان عزیز لطفا دیدگاه خود را بیان كنید


نظرات()   
   
tanishligh@
پنجشنبه 30 دی 1395 10:36
سلام دوست عزیز این کانال ما در تلگرام است 19 ژانویه در اثبات حق ایران و فرهنگ ایرانی در آذربایجان روز مهمی است و روز جهانی مسلمانان آذری نامیده شده اگر توانستی در باره سوابق و واقعیات آن هم مطلب بزن . موفق باشی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 09:15
درود بر بانوی عزیز و گرامی . امیدوارم که حالتون خوب باشه . بصورت کاملا اتفاقی با شما و وبلاگتون آشنا شدم و از این بایت بسیار بسیار خوشحالم . از این جهت خوشحالم که با یک بانوی فرهیخته و اصیل ایرانی آشنا شدم و این باعث مباهات و افتخار منه . و خیلی امیدوارم به آینده ایران با وجود عزیزان روشنفکری مثل شما . دیر یا زود ایران عزیزمان به دوران پرافتخار قبل از ورود اعراب برمیگرده ، من ایمان دارم . فقط باید شکیبا بود و اطلاع رسانی کرد و آیین بزرگمون رو پاس داشت . اینها راههای بسیار موثری برای گرامیداشت آیین نیکانمون هست . از صمیم قلب براتون آرزوی بهترینها رو دارم . لطفا هر وقت بروز کردید از طریق ایمیل به منم خبر بدید ممنون میشم. سپاس. پاینده و مانا باشید بانوی عزیز
پاسخ مریم : درود و سپاس
توری کومه لایه تی کوردانی جیهان
شنبه 2 آبان 1394 18:50
سلام
کامنت قبلی رو فکر تند رفتم.
بابتش عمیقا عذرخواهی میکنم.
پاسخ مریم : سلام
اشکالی نداره دیدگاه شخصیتون رو بیان کردید .
توری کومه لایه تی کوردانی جیهان
شنبه 2 آبان 1394 16:32
سلام

برای ملتی باید گریست که به جای برگزاری جشن مهرگان، به استقبال مناسک و کاروان های تازی می رود ...

جشن مهرگان از آثار درخشان و جاودان ایران زمین هست و برماست که این میراث گرانقدر نیاکانمان را همچون دو گنجینه گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل انتقال دهیم، چرا که هویت و پهنای مرز ایران زمین را این جشن به وضوح نشان می دهد و هر کجا مهرگان جشن گرفته شود آنجا ایران است و هر که ایندو جشن با شکوه و زیبا را برگزار کند ایرانی.نوروز و مهرگان هزاران سال است که همانند دو ستون محکم و استوار پایه های استقلال و فرهنگ ایرانی را حفظ نموده اند و آنرا از هجوم تازی و بیگانه محفوظ داشته اند.

آن دسته از مردمی که جشن مهرگان را نادیده می گیرند و یا چیزی درباره اش نمی دانند و به کودکان خود نمی آموزند که مهرگان و سده و نوروز و چهارشنبه سوری چه روزهایی هستند و چه پیشینه تاریخی دارند ولی دور یکدیگر جمع می شوند و اشک می ریزند و بر سر و سینه می زنند تا کاروان نمادین تازی ها را تماشا کنند، آنان خیانت کاران به این مرز و بوم و تاریخ و هویت و تمدن ایران زمین هستند و هموطن خواندن آنان مایه ننگ و خجالت است.

یک ایرانی راستین که مهرگان را پاس می دارد و تاریخ را یاد کودکانش می دهد و از حمله تازیان به ایران و جنایات ایشان در حق ایرانیان برای فرزندانش سخن می گوید، هیچ نقطه مشترکی با آن دسته از مردمی که از سر و کول هم بالا می روند تا یک نظر بهتر کاروان نمادین کسی را ببینند که آمد تا همانند برادرش ایران و ایرانی را بچاپد و غارت کند ندارد و مام میهن از در خود داشتن چنین تازی پرستان و تازی صفتان و وطن فروشانی شرمگین و خجل است...

همین.
نیره
پنجشنبه 23 مهر 1394 14:29
درود بر مریم خانم
جشن مهرگان بر ایرانیان خجسته باد
سپاسگزاریم
درود بر میهن دوستی شما
پاسخ مریم : درود بر شما نیره بانو سپاس
آرش هخامنش
دوشنبه 20 مهر 1394 20:34
خواهش میکنم ، آره درسته متسفانه اینگونه شده ، اما خبر های خوب هم هست اینکه زرتشت در کردستان عراق داره کیارش پیدا میکنه و همچنین تاجیکستان بزرگانی هستند که همه این جشن ها رو پاس میدارند ، با تلاش برای ایران یکپارچه ، ایرانشهر بزرگ
پاسخ مریم : بسیار عالی
آرش هخامنش
دوشنبه 20 مهر 1394 20:18
هر شیش روز میشه کادو داد ، و از همه مهمتر اینه که عشق باید پایدار باشه و دو سمت مهر بالایی به همدیگر داشته باشند .
پاسخ مریم : مرسی مهندس ، عالی بود واقعا ایرانیان باستان فرهنگ غنی و پر ارزشی داشتند بله داشتننند اما امروزه این فرهنگ کمرنگ شده متاسفانه . نه فقط مهرگان بلکه همه جشن های باستانی از بین رفته فقط نوروز و چهارشنبه سوری و شب چهله باقی مونده این نکته هم مهمه که برخلاف ادیان باستانی دیگر ملل که همه به چند خدایی اعتقاد داشتند ایرانیان و پارسیان یکتا پرست بودند و این باعث افتخاره هر ایرانیه که دین باستانی ایرانیان یعنی زرتشت اعتقاد به یکتاپرستی و خدای یگانه داشتند
آرش هخامنش
دوشنبه 20 مهر 1394 19:38
درود .
خانوم مهندس روز سپندارمذگان تنها و تنها روز عشق و مهر به بانوانه چه مادر چه خواهر و چه همسر و ... که از روزگار باستان اینگونه بوده اما روز مهرگان رو عشقه و برای هر دو طرف رابطه عشقی ، ولی چون سپندارمذ به ولنتاین نزدیکتره ایرادی نداره که روز عشق هم باشه ولی خانوم ها هم باید کادو بدهند ها ، شاد زی
پاسخ مریم : درود آقای مهندس ممنون از توضیحاتتون .پس اینجور که شما گفتید روز مهرگان روز عشق و هدیه دادن از هر دو طرف زن و مرد هست و روز سپندارمذ روز عشق و هدیه دادن از طرف مردها به بانوانه .
ولی سپندارمذ یک روزه ولی مهرگان برخلاف سپندارمذ یک روز نیست چند روزه از 16 مهر تا 21 مهر .
کرجِ فردا
دوشنبه 20 مهر 1394 14:49
با سلام و عرض خسته نباشید

به امید سر افرازی میهنمان

با افتخار وبلاگ شما به پیوندهای وبلاگ "کرجِ فردا" اضافه شد.

موفق باشید
پاسخ مریم : سلام
موفق باشید شما نیز لینک شدید
آرش هخامنش
دوشنبه 20 مهر 1394 10:22
درود .
بسیار زیبا و فراگیر بود خانوم مهندس ، به همه چیز اشاره کردی
راستی خانوم مهندس جشن مهرگان جشن و روز عشق هم است ، که امروزه به جای مهرگان در ولنتاین جشن گرفته میشه . امروز روز عشقه روز مهر ، نه ولنتاین .

راستی اگه به جای پارسیان تو جستار از وازه ایرانیان استفاده کنی بسیار بهتر و زیبا تر میشه

همواره شادو خندان باشی

پاسخ مریم : سلام آقای مهندس ، روز عشق ایرانی روز اسفندگان ( جشن سپندارمذ) هست که توی اسفند ماه برگزار میشده .
چون پارسیان مبدع این جشن ها بودند و مهر ، مهرگان ، جشن و ... همه واژگان پارسی هستند برای همین از واژه پارسیان استفاده کردم اگرچه جشن مهرگان متعلق به همه ایرانیان است .
زنده و سلامت باشید
دوستدار تالش و گیلک
یکشنبه 19 مهر 1394 00:24
مهرگان بر شما خجسته باد. مهرگان دیروز امتداد مهربانی بود میان ایرانیان و مهرگان امروز همان مهربانی زینت یافته به حب اهل عصمت و طهارت است. ایرانی به جای جوک ساختن برای هموطن ، تمسخر تفاوتها و حسادت به هموطنت عشق بورز از تفاوتها زیباییش را درک کن و به جای تمسخر بیاموز. مگر ما مرید امامی نیستیم که از در آمدن خلخالی از زنی یهود افسرده و غمگین می شد. مگر ما مرید امامی نیستیم که نصاری شیفته عاشورایش بود. مگر ما فرزندان کوروش بزرگ نیستیم که دنیا او را نه به حکومت به زور که حکومت بر قلبها می شناختند. مگر ما ملتی نبودیم که 8 سال برابر شرق و غرب که پشت بعثی ها ددمنش بودند ایستادیم. ما همان ملت هستیم ملتی که مهر را حتی از دشمنش هم دریغ نمی کرد. بیاییم نگذاریم که حسادت ، بغض و کین ما را همانند پوران فریدون به جان هم بیاندازد. بیاییم غبار فریب اجنبی را به مدد مهر از تن پاک کنیم.
پاسخ مریم : درود بر شما آقای دکتر
معصومه
شنبه 18 مهر 1394 16:10
چه خوب میشه اگه خیلی از جوونا به جای دونستن تاریخ دقیق مراسم غربی و جشن گرفتنش ، همین جشن های ایرانی خودمون رو گرامی بدارن . البته اونم درست ! نه مثه چهارشنبه سوری که بیشتر شبیه جنگه!!
پاسخ مریم : سلام بله خیلی خوب میشد اگه جوونا همین جشن های ایرانی رو پاس می داشتند
شنبه 18 مهر 1394 12:50
•°یا رب العالمین°•

•°سلام معلم خوبم°•

•°امروزی خاطره انگیز سپری کنید °•

•°نه هیچ انسانی دوست توست..
•°و نه هیچ انسانی دشمن توست...
•°بلکه هــــر انسانــی معلم توست...
•°پس غــــرور و تعصب را کنــار بگذار...

•°و آنچه را که هر انسانی باید به تو آموزش دهد یاد بگیر
•°تا تمام درسهایت را بیاموزی و آزاد و رها شوی.
•°رنــــج بــرای پیشرفت انسان ضروری نیست.
•°رنــــج حاصل تخلف از قانون معنویت است.
•°اما تنها عده ی اندکی از انسانها میتوانند
•°روح خفته ی خود را بدون رنج برخیزانند

•°بالاترین درجــه دانایــى...
•°تشخیص اخلاق از یكدیگر و آشكار كردن اخلاق پسندیده
•°و سركوب اخلاق ناپسند است " امام علی علیه سلام غررالحکم دررالکلم "

•° سایه بهشت °•
پاسخ مریم :
Orkideh
شنبه 18 مهر 1394 11:18
درود مریم جون
بانوی مهر ، مهرگان مبارک
خزان رنگارنگ مبارک
دلت همیشه سبز و بهاری اما
بسیار زیباست این آئین ها
و سپاس برای گرداوری مطالب.
...
دعوتید.
پاسخ مریم : سلام دوست عزیزم ، حتما میام مرسی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
شنبه 18 مهر 1394 08:25
سلام زیبا وشایسته جشن مهرگان را بیان کرده بودید
پاسخ مریم : سلام و سپاس
سوزه نغم
جمعه 17 مهر 1394 13:29
درود بانوی مهرورز و مهرپرور...

مهرگان زیبای شما مبارک و خجسته.

خیلی عالی بود...موفق باشید.

جنگلهای تالش تا چند روز آینده لباس رنگارنگ خواهند پوشید و بر خود جشن میگیرند!
رنگاهای قرمز و زرد و قهوه ای و عنابی و طلایی و نارنجی....
جلوه ای زیبا به طبیعت بکر تالش میدهد.

در حقیقت جادوی رنگها در طبیعت است.

از حضور خوب و مهربان شما در درگاه ادبی تالشیم بی نهایت ممنونم.

بژی...مریم بانو...
مانا باشید لطفتان پایدار
پاسخ مریم : ممنون بژی سوزه نغم عزیز
فریناز
جمعه 17 مهر 1394 09:28
درود بر شما

گرمی آتش خورشید فسرد
مهرگان زد به جهان رنگ دگر
پنجه خسته این چنگی پیر
ره دیگر زد و آهنگ دگر

فریدون مشیری

پاسخ مریم : متشکرم بانو شعر زیباییست .
شایان اصفهان سیتی
جمعه 17 مهر 1394 06:54
سلام
ایرانی ها مردمانی شاد بودند ولی متاسفانه امروزه در رده های اخر ملت های شاد قرار گرفتیم...
بعضی ها گذشته ایران را متعارض با دین اسلام میدونن وبه راحتی با توجیه های غلط تمدن ایران را انکار وسابقه تمدنی 1400 ساله را مورد تاکید قرار میدن چند روز پیش هم یه نویسنده تمدن واقعی ما را 150 ساله میدونست!!!متاسفانه بعضی قومیتها هم به از این حرف های پوچ سو استفاده میکنن بهر حال این اختلافات بین مردم حکومت کردن را راحت کرده !! .....
پاسخ مریم : فرمایشات شما درسته ، متاسفانه یه عده از قومیت ها و کشورهای همسایه هم از شرایط عدم توجه ایران به تاریخ باستانی خود سو استفاده می کنن و تمام میراث ملی ما رو به نام کشور و قومیت خود ثبت می کنن حتما در آینده درباره این سرقت هایی که از میراث ملی ایران شد مطلب تهیه می کنم
به نظر من اسلامیت با ایرانیت هیچ منافاتی نداره ما همان طور که به دین خود افتخار می کنیم باید به هوییت ایرانی خود هم افتخار کنیم و یکی رو فدای یکی دیگه نکنیم هر دو با هم مهم اند
توركجه طنزلر
پنجشنبه 16 مهر 1394 14:18
عالی بود
دست مریزاد
پاسخ مریم : ممنون
بابک آذری
چهارشنبه 15 مهر 1394 23:47
سلام
بسیار زیبا و پسندیده بود, سپاسگذارم.
پاسخ مریم : سلام و سپاس
پروژه های عمرانی ایران
چهارشنبه 15 مهر 1394 23:43
سلام ضمن خسته نباشید برای گردآوری مطالب بسیار مفید وارزنده ، متاسفانه همه چیز را فراموش کردیم آداب و رسوم گذشته ایران بزرگ ،که کهن ترین رسوم دنیا هستند
پاسخ مریم : سلام بله همینطوره متاسفانه فراموش کردیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها